Türkiye'de Katma değerli Telefon numaralarının +90889 veya 0889 kodlarının listesi

+90889 veya 0889 numaralarının Türkiye'de belirli bir yere bağlantıları yoktur ve Türkiye genelinde her yerde kullanılabilir. Belirli bir mobil telefon numarası hakkında ayrıntılı bilgi bulmak veya ona yorum yazmak için "Ara" alanını kullanın.